събота, декември 31, 2016

Писмо до жителите гърци в гр. Мелник

Яне Сандански от с. Влахи, Кресненско, Пиринска Македония - "Писмо до жителите гърци в гр. Мелник", публикувано във в-к "Революционен лист", бр. 3, 17 септември 1904 година

Обработил от сканиран в текстов вариант с ABBYY FineReader и редактирал: Павел Николов

Граждани,

Отдавна вие, гърците, сте навикнали да гледате на нашия Македоно-одрински въпрос като на чисто български въпрос. Борбата, която водим ние, вие считате не като борба за извоюване на един свободен живот, а като борба за тържеството на българската националност над други, които живеят заедно с нас; нашите усилия не ви трогват, нашите жертви, жертвите на тиранията, не изпълнят душата ви с възмущение срещу тирана. Във всичко вие съзирате някакви шовинистични стремежи, някакви задкулисни домогвания на България., Борбата, която водим с тъй наречените върховисти, тия оръдия на българското правителство, за вас гаче ли няма никакво значение; в нея искате да виждате само едно скриване, едно маскиране същността на нашите стремежи; вие посрещате едва ли не със смях нашите уверения, че сме искрени, че желаем да очистиш. делото от всички национални плевели и да заведем обща, задружна борба срещу тиранията. И не само вие сте виновници за това толкова голямо недоверие, виновно е миналото, пълното с взаимни вражди и гонения минало: виновни са официална България и официална Гърция, които съзнателно се мъчат да поддържат тези вражди и взаимни гонения. Помежду нас винаги е зеела дълбока пропаст на национален антагонизъм; ние винаги сме се мъчили да си пречим, да си пакостим, едни на други, винаги сме се гледали като най-големи врагове, готови при най-малък повод да се нахвърлят с ярост един срещу друг. Нашите загуби, нашите нещастия бяха ваша радост, ваше удоволствие; вашите пък бяха наши такива. И тези вражди се предаваха от поколение на поколение, от век на век, като растяха и се усилваха. И какво спечелихме от тях и какво печелим? Те ни изтощават, съсипват ни и ни държат в ръцете на тирана. Да, не ние, а нашите врагове, ето кои са печелили и печелят от тия наши взаимни гонения. Султанското правителство, което постоянно се придържа о началото разделяй и владей, прави всичко възможно, за да ни държи отдалечени едни от други, наострени, настървени едни срещу други. То сее навсякъде помежду ни омраза и раздори, опълчва ни едни срещу други, заплита ни във взаимни борби, за да ни обезсилва и за да отвлича вниманието ни от грозната действителност. Тука най-горещ защитник на вас, то преследва всичко българско; там пък поддържа и насърчава куцовласите против вас Ние несъзнателно ставаме оръдие в ръцете му, за да ни тъпче и владее. Ето защо ние, като истински апостоли и борци за освобождението на нашето общо отечество, щом съзнахме пагубността на тези взаимни борби, изпълнени от желание да работим рамо до рамо с вас и с всички, за да извоюваме обща за всички ни свобода, тогава ние се отправихме към вас с позив „елате“! елате да счупим веригите на тиранията; но вие не ни разбрахте, не ни повярвахте, не поехте подадената вам братски ръка, отблъснахте нашия позив. Не само това, вие усилихте борбата си срещу нас, като ни обвинихте, че ние имаме за цел да преследваме всичко, което не е българско. Колкото тежко, толкова и несправедливо обвинение; защото няма вито един случай някой да е преследван и убиван от Организацията за това, че не е бил българин. Организацията преследва и наказва всеки, без да обръща никакво внимание от каква народност е, ако той е оръдие на тиранията. Ако професор Казазис публикува списък на стотина гърци, наказани със смърт от Организацията, то ние бихме могли да дадем списък на много стотици българи, убити, задето ѝ са пречили и противодействали. България има свои завоевателни стремежи към Македония, каквито има и Гърция, каквито има и Сърбия; но от това може ли да се заключава и твърди, че Организацията е оръдие за постигането на тия стремежи? Тя е дала достатъчно силни доказателства, че почива на интернационални начала и че е съвсем самостойна и независима. Мнозина от вас са се убедили вече, че нашата кауза, която трябва да е обща кауза на всички ни, е съвсем чиста от всякакъв национализъм. Не българска Македония желаем ние, а Македония за македонците, Македония, освободена от тиранията.

Граждани, нека час по-скоро да премахнем това взаимно недоверие и да се разберем; нека турим край на тия взаимни гонения; всички се намираме под еднакъв гнет, под една и съща тирания и стремежите ни трябва да бъдат еднакви. Не само ние страдаме от кървавия турски режим, и вие еднакво с нас страдате; не само на нас тежат веригите на робството, те и вам тоже тежат; не само на нас липсва всяка сигурност на имот, живот и чест, и вам също липсва. Защо тогава, като сме потиснати от едно и също несносно положение, не забравим всякакви взаимни вражди, не турим край на нашите взаимни гонения и ежби; защо не поведем обща борба срещу общата тирания? Какво ни пречи, за да осъществим нашия идеал? или вие мислите, че той е непостижим? или пък, може би, вярвате, че плодът на нашите усилия и жертви би можал да бъде ваш? Нали сега всички в Македония еднакво се ползват от реформите, които са извоювани изключително от нас? Не, ние не вярваме това, ние не можем да ви считаме за такива груби егоисти, ние още вярваме в благородността, отзивчивостта на вашите сърца, в просветата на вашия ум, и ето защо ние отново се обръщаме със същия позив към вас: „елате“, елате, забравете общото ни мрачно минало, захвърлете глупавия шовинизъм, повярвайте ни! Елате да сеем заедно семето на революцията, да будим духовете на заспалите; елате! Да няма занапред българин, грък, сърбин, влах, а само онеправдан роб; тиранията е обща, нека бъде обща и борбата; елате, прегърнете нашето дело и му се предайте, проповядвайте го между вашите сънародници, предложете и вие своите средства и сили пред олтара на общата свобода, станете ратници, апостоли на нашето ново слово. Ние ви чакаме с отворени обятия.

Елате! Съединени, по-скоро ще счупим общите ни робски окови.

Серски революц. окръг, 22/VI 904 год.

Подписал: Я. Сандански

ОРИГИНАЛ


БЕЛЕЖКИ

1. Още сканирани оригинални документи - Библиотека "Струмски".

2. ЗА АВТОРА: Яне Иванов Сандански (1972-1915) е деец на Върховния комитет и дългогодишен ръководител на Серския революционен окръг на ВМОРО.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.