събота, септември 05, 2015

Петият конник на Апокалипсиса

Дори в най-кошмарните си кошмари Йоан не го е видял и не го е описал; умът на древният автор явно не е побирал подобен свръхапокалиптичен образ.

Но той съществува, този конник, язди сред нас и влива в сърцата безумна отрова.

Отровата на омразата, на разделението, на презрението към другия.

От всичките конници на Апокалипсиса този е най-страшният, идва първи и ще си отиде последен, а свирепият му смях ще отбележи истинския край на човечеството, когато хора ще има, но човеци няма да са останали и някой бъдещ Диоген напразно ще ги търси с фенера си.

И не мислете, че негови последователи са непременно гръмогласни витии и величави исполини със страшни лица и каменни сърца.

Не, повече от адептите на Петия конник са всъщност крехки и невинни на пръв поглед създания, като онази стара женица, която хвърлила малко съчки на кладата на Хус, за да изгори по-бързо еретикът.

Или като тези вечни многознайковци (и многознайки!) в интернет, които наистина много четат, но четат най-вече глупости и не само ги четат, ами ги и преписват, за да ги поднасят на другите.

Някои и ги съчиняват, изсмуквайки ги из пръстите си, но те не са толкова опасни, те са малко – опасни са бабичките със съчките, фигуративно казано, които са им повярвали и които могат да станат „хиляди, маса народ“.

Нагледен пресен пример (от една „приятелка“, която вече не ми е такава):

Кратка разходка с търсачката из Корана (има оригинали, бе хора, из интернет, четете оригиналите! За да не сте прости и да не ви лъжат, както пише един наш книжовник, макар и по друг повод!), показва наличието на думата „християни – християнин“ в четиринадесет стиха, вижте ги, ако не ви мързи и мислете с главите си, а не хвърляйте съчки на кладата:

1. Онези, които вярват, и юдеите, и християните, и сабеите, онези [от тях] които вярват в Аллах и в Сетния ден, и вършат праведни дела, имат наградата си при своя Господ и не ще има страх за тях, и не ще скърбят.

2. “И рекоха [хората на Писанието]: “В Рая ще влязат само юдеи и християни.” Това са техните въжделения. Кажи им: “Дайте своя довод, ако говорите истината!”

3. И рекоха юдеите: “Християните не се основават на нищо.” И християните рекоха: “Юдеите не се основават на нищо.” А четат Писанието. Така и незнаещите изричат подобни думи. Аллах ще отсъди помежду им в Деня на възкресението за онова, по което са в разногласие.

4. И не ще са доволни от теб нито юдеите, нито християните, докато не последваш тяхната вяра. Кажи: “Напътствието на Аллах е напътствие.” И ако последваш страстите им подир знанието, което си получил, никой не ще те защити от Аллах и не ще те избави.

5. И рекоха: “Станете юдеи или християни и ще тръгнете по правия път!” Кажи: “Не, ние следваме вярата на Ибрахим, правоверния, а той не бе от съдружаващите.”

6. Или ще кажете, че Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и родовете [му] бяха юдеи или християни? Кажи: “Вие ли знаете повече, или Аллах?” И кой е по-голям угнетител от онзи, който е скрил у себе си свидетелство от Аллах? Аллах не подминава вашите дела.

7. Ибрахим не бе нито юдей, нито християнин, а бе правоверен мюсюлманин, и не бе от съдружаващите.

8. И от онези, които казваха: “Ние сме християни” приехме обет, но и те забравиха част от онова, което им бе напомнено. И възбудихме помежду им вражда и ненавист до Деня на възкресението. Тогава Аллах ще ги извести какво са направили.

9. .И рекоха юдеите и християните: “Ние сме синовете на Аллах и Неговите любимци.” Кажи: “А защо ви измъчва Той заради вашите грехове? Не, вие сте само човеци от онези, които е сътворил. Прощава Той комуто пожелае и измъчва Той когото пожелае. На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята, и на всичко между тях. Към Него е завръщането.”

10. О, вярващи, не взимайте юдеите и християните за ближни! Един на друг са ближни те. А който измежду ви се сближи с тях, е от тях. Аллах не напътва хората- угнетители.

11. Вярващите и юдеите, и сабеите, и християните които [от тях] повярват в Аллах и в Сетния ден, и вършат праведни дела наистина за тях не ще има страх и не ще скърбят.

12. Ще откриеш, че хората, най-силни по вражда към вярващите, са юдеите и онези, които съдружават, и ще откриеш, че от тях най-близки по любов към вярващите са онези, които казват: “Ние сме християни.” Така е, защото сред тях има свещеници и монаси, и защото не се възгордяват.

13. И рекоха юдеите: “Узайр е синът на Аллах.” И рекоха християните: “Месията е синът на Аллах.” Това те го изричат, приличат в думите на онези, които преди не повярваха. Аллах да ги порази! Как така се подлъгват!

14. Между вярващите и юдеите, и сабеите, и християните, и магите, и съдружаващите наистина Аллах ще отсъди в Деня на възкресението. Аллах на всяко нещо е свидетел.

Това е, друго за християните в Корана просто няма!

Единственото „страшно“ обещание за неследващите „правата вяра“ в тази книга е между другото, че Аллах (Бог) ще им отсъди на онзи свят мъчения, ама това и Исус го обещава, защото не са мои думите: „там ще бъде плач и скърцане на зъби“.

Къде видяхте „убивайте“ („убий ги“), „изгаряйте“, „обесвайте“, „разпъвайте“?

Да не говорим, че думата „ятаган“ няма как да съществува в Корана, създаден през 7 век, докато първите ятагани, както и съответната дума (турска, а не арабска!), се появяват едва през 16 век.

Изобщо – горното послание е изключително мракобесно, с подчертана насоченост да създава омраза и разделение, да превръща хората в слепи последователи на кръвоточещи идеи..

И тук изобщо не е въпросът за християни, юдеи, мюсюлмани или поклонници на спагетеното чудовище.

Въпросът е надрелигиозен, защото е човешки, а човешкото трябва да стои над религиозното, над етническото, над всичко, което прави хората да се разединяват, а не да се сближават.

На фона на една трагедия, която разтърси света, да публикуваш горната глупост е - меко казано! – пълно безобразие.

Затова и авторката на въпросната публикация отиде моментално в графата „блокирани“, където стоят имената между другото на доста интелигентни хора, но по един или друг начин проявили пещерен фанатизъм (интелигентността - уви! - не пречи на фанатизма!) - от политически, през верско-етнически, та до патриотичен.

Всичко мога да простя, но фанатизма никога.

Не ми харесват четирите конника, които Йоан описва в своята книга за свършека на света.

Но петия конник, който той е пропуснал, ми е най-неприемлив…

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.