събота, ноември 04, 2017

Писмо на Васил Левски до Троянския частен революционен комитет – 4 април 1872 година

Писмото и бележките към него са представени според книгата на Димитър Т. Страшимиров "Васил Левски - живот, дела, извори", т. I, 1929 г. Там те се намират под № 59. Като източник Страшимиров сочи „Спомени и очерци“ - М. Ив. Марковски, кн. I, стр. 82.

(Павел Николов)

ПИСМО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ДО ТРОЯНСКИЯ ЧАСТЕН РЕВОЛЮЦИОНЕН КОМИТЕТ - 4 АПРИЛ 1872 ГОДИНА

1872, 4 апр.[ил], България

Братя членове на ЧБРК!

Какво стана със закона ви? Направихте ли бележки върху него или по съдържанието си е добър за вас? Като ви бяхме задължили по заповед от ЦК да съобщите работата ни и на някои други от по-първите ви лица по име [2] и да дадат решението си всеки за себе си, къде е гласът ни? [2] Или ако не сте им съобщили, не знаете ли, че попадате под съд според закона? Отговорете ни явили [съобщили] ли сте им и всеки за себе си какво е казал: ще бъде ли с нази и с народа, или против нази и против народа е? Явете и още на ония, които казват, че са българи и желаели да работят за народното ни освобождение, но нямали доверие в работите! Това и ние отколе сме казали: никой да не се повежда сляпо в работата, защото на таквиз никога няма да им поверим тайна.

Следователно ето какво: писали сме на всички частни комитети да си изберат и подготвят представители за във Влашко и приготвили са. Казваме и вам, ако нямате доверие в Ло [3] представител и [не искате] да му дадете пълномощното си да гласува и за вас в заседанието, тогава по вишегласие си изберете представител, който познава духа на по-голямата ни част от народа ни към целта и въобще състоянието му; познава и обстоятелствата въобще в Българско какви са, защото там, във Влашко (на заседанието), ще бъдат чисто народни хора, представители, българи от разни места, живущи извън Българско. А оттук аз с горепосочените ни представители по решение на Централния комитет ще съобщим как вървят работите ни в Българско и докъде са стигнали, върху което ще дават мнение оттук нататък - как трябва да вървят работите ни според обстоятелствата ни в Българско и общото положение в Европа. И това тяхно мнение ще се принесе тук, в Централния комитет, и по вишегласието на всичките частни комитети ще се реши съдбата на българския народ, съобразно с времето. И още там да дадем сметка от страна на Централния комитет на всички представители: къде, колко пъти се е провеждало с народна цел, наши хора, а какво ги е срещнало, откъде какво са взели и дали и какво има готово. Сметка, която ще се даде на всеки представител да я поднесе пред очите на всеки член на народната работа.

Братя, побързайте и направете пълномощното си за Ло представител, за да не се харчат повече пари и представителите да не се събират много, та работата ни да стане подозрителна. Или пък, ако нямате точно доверие във всичко на Ло, то и за вашия трябва да стане пълномощното така: „Братя представители! Упълномощаваме приносящия на одраното късче книжка да гласоподава за нас и едно, две и пр. села, с по толкова и толкова способни юнаци да носят оръжие, между които се намират и еди колко способни за войводи; и във всички тях има толкова шишанета, гладки пушки, револвери и пр.; и толкова има за първо повикване. От кого и кога ви е подадена [4] най-напред работата и вие как сте му приели [5]; досега някакви бележки имате ли в него [6], от Централния комитет кога какво ви е било писано, срещали ли сте нещо недобро по ваше мнение. С една дума засега какви сте.“ [7]

В пълномощното си на представителя няма да бележите нито името му, нито мястото, откъдето идва. А за уверение на това откъде и къде е представител, ще носи в себе си одраното късче книга и аз, като му го поискам, той трябва да ми го даде и като го присъединя с другата му половина, ще знам.

Ако нарочно от ваша страна изпратите представител, за разноски трябва да го снабдите с не по-малко от 10 турски лири, ако ли упълномощите другия (в Ло), ще му дадете 5 лири - пет. Пътят му дотам, както той прецени, но трябва да излезе на Гюргево и от днес след 2-3-4 дни да тръгва.

Съветвайте се добре за представителя, защото то е най-деликатната и важна работа, да няма след това някои да останат със съмнение за представителя...

Когото изберете за представител, дайте му запечатаното писмо, в което е написана неговата сигурност. Докато отиде и се върне, друг не трябва да знае.

Аслан Дервшиооглу Кърджала

--------------------------------------------

1. Покана към влиятелни и богати лица (чорбаджии) даподкрепят морално или материално делото.

2. Докъде сте стигнали, до коя степен сте се отзовали на гласа ни? Какво сте извършили?

3. Ловчанския.

4. Сте посветени най-напред в работата.

5. Как сте му възприели указанията и поръчките.

6. Не ви ли е сторена някаква неправда от негова страна.

7. В какво положение се намира засега делото у вас.

ДО ТУК В БЛОГА:

1. Разписка, подписана от Васил Левски

2. Стохотворение от Васил Левски

3. Писмо до Найден Геров – 1 февруари 1868 година

4. Писмо до Панайот Хитов – 1868 година

5. Писмо на Васил Левски до Христо Иванов Книговезеца – 6 септември 1869 година

6. Писмо на Димитър Ценович и Васил Левски до Панайот Хитов – 13 май 1870 година

7. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – началото на 1871 година

8. Дописка на Васил Левски до вестник „Свобода“ - 28 януари 1871 година

9. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 5 февруари 1871 година

10. Писмо на Васил Левски до частните революционни комитети - 10 февруари 1871 година

11. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю в Одеса - 1 март 1871 година

12. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 11 април 1871 година

13. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю - 18 април 1871 година

14. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 26 април 1871 година

15. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 30 април 1871 година

16. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 10 май 1871 година

17. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 10 май 1871 година

18. Писмо на Васил Левски до Ганчо Милюв от Карлово - 10 май 1871 година

19. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 14 май 1871 година

20. Писмо на Васил Левски до Иван Кършовски - 20 юни 1871 година

21. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 20 юни 1871 година

22. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 6 юли 1871 година

23. Писмо на Васил Левски до Ловченския комитет - 27 юли 1871 година

24. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов в Турну Мъгуреле - 27 юли 1871 година

25. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 29 септември 1871 година

26. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 29 септември 1871 година

27. Писмо на Васил Левски до по-прогресивен и богат българин във Влашко - 6 октомври 1871 година

28. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 27 октомври 1871 година

29. Писмо на Васил Левски до Трифон Райнов - 25 ноември 1871 година

30. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов

31. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 28 декември 1871 година

32. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 31 декември 1871 година

33. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 10 януари 1871 година

34. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю - 10 януари 1872 година

35. Писмо на Васил Левски до неизвестно лице - 12 януари 1872 година

36. Писмо на Васил Левски до комитета в Карлово - 16 януари 1872 година

37. Писмо на Васил Левски до частния революционен комитет в Сливен - 16 януари 1872 година

38. Писмо на Васил Левски до Димитър Папазоглу - 16 януари 1872 година

39. Писмо на Васил Левски до лясковци и търновци - 17 януари 1872 година

40. Писмо на Васил Левски до повече частни комитети - 17 януари 1872 година

41. Писмо на Васил Левски до Троянския комитет - 18 януари 1872 година

42. Писмо на Васил Левски до плевенци - 23 януари 1872 година

43. Писмо на Васил Левски до орханийци и околните села - 29 януари 1872 година

44. Писмо на Васил Левски до новооглашени в комитетското дело - 19 февруари 1872 година

45. Писмо на Васил Левски до орханийци - 28 февруари 1872 година

46. Писмо на Васил Левски до неизвестен частен комитет – 24 март 1872 година

47. Писмо на Васил Левски до един представител на Общото събрание – 24 март 1872 година

48. Писмо на Васил Левски до орханийци – март 1872 година

49. Писмо на Васил Левски до Дервишоглар и Хасан Касан – март 1872 година

50. Писмо на Васил Левски до търновци и лясковци – 30 март 1872 година

51. Писмо на Васил Левски до сливенци – 4 април 1872 година

52. Из протоколите от разпитите на Васил Левски и неговите сподвижници

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.