петък, август 07, 2015

Изпит по логика

Професорът: На борда на един самолет има 500 тухли. Една тухла пада от самолета. Колко тухли са останали?

Студентът: Това е лесно! 499!

Професорът: Правилно. Следващият въпрос: как можем да сложим слон в хладилник с три действия?

Студентът: 1. Отваряме хладилника. 2. Слагаме вътре слона. 3. Затваряме хладилника.

Професорът: По-нататък. Как можем да сложим елен в хладилник с четири действия?

Студентът: Отваряме хладилника. 2. Изваждаме слона. 3. Слагаме елена. 4. Затваряме хладилника.

Професорът: Отлично! Лъвът, царят на животните, има рожден ден. Дошли да го поздравят всички животни, освен едно. Защо?

Студентът: Защото еленът е все още в хладилника.

Професорът: Великолепно! Да продължим. Може ли бабичка да премине през блато с крокодили?

Студентът: Разбира се, че може! Нали всички крокодили са отишли да празнуват рождения ден на лъва.

Професорът: Добре! А сега последен въпрос. Бабичката преминала през блатото, но все пак умряла. Какво е станало с нея?

Студентът: Ами-и-и… Ами-и-и… Може би се е удавила?

Професорът: Не, извинете, ударена е била от тухлата, която паднала от самолета. НА ПОПРАВИТЕЛЕН!

Източник: ADME

Превод от руски: Павел Николов

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.