четвъртък, юни 25, 2015

Перспективи

(Виктор Шендерович във връзка със заявлението на Путин, че Русия не признава юрисдикцията на съда в Хага)

Аз ще кажа така: освен компетенциите на Хагския съд може да не се признаят още много неща! Законът на Гей-Люсак може да не се признае, таблицата на Менделеев, числото „пи“…

Предлагам да не издребняваме и веднага да престанем да признаваме числото „пи“! Да се определи дата и от дванадесет нула-нула – нищо и половина, а не три цяло и четиринадесет! Пълен суверенитет.

Колкото кажем, толкова ще бъде.

Учебниците да се пренапишат, всеки, който е затънал в старата ерес, да се обяви за „пета колона“ и да се оформи най-сетне елит от свежо поколение с патриотичен научен потенциал! Такъв, на който таблицата за умножение ще може да се спуска от Администрацията на президента.

И с него да се управлява.

Когато, във връзка с умствения суверенитет, всичко тук окончателно се изпълни само с бурени, огладнее, подпухне и се пукне с кървави пръски – ще може да се излъже за последно, да се преместят назад стрелките и да се забави момента на връщането в реалността.

Когато не помогне и това, може да се избяга някъде.

След това, разбира се, ще ви хванат и ще ви откарат в същата Хага. Но това не е страшно. Там, в съда, непременно ще ви предоставят възможност още един да заявите, че не признавате неговите компетенции...

Превод от руски: Павел Николов

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.