неделя, май 23, 2010

Върви, народе изродени!

Казват, 24 май е празник.

На науката, просветата и културата.

Друго обаче каза проф. Николай Василев: „Задачата на науката е да произвежда човеци, ние ще продължим да произвеждаме тъпанари“.

Това по отношение на Софийския университет.

Аз пък от своя страна бих допълнил: „И за училищата се отнася същото!“

За училищата, които днес би трябвало да празнуват.

Но лично на мене не ми е до празник.

И ще отида на училище, колкото да отбия номера.

Защото вече ми дойде прекалено много от глупости и недомислици.

В петък например, подготвяйки печатането на свидетелствата за завършен ІV клас, опряхме до поредната диващина в образователното законотворчество.


Чл. 112. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) (1) Учениците от I клас, които не са усвоили учебното съдържание, както и ученици от II до IV клас включително, които имат годишна оценка слаб (2) по един или повече учебни предмети от задължителната или задължителноизбираемата подготовка, не повтарят класа.


Цитатът е от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

С една дума – от І до ІV клас всички минават!

Вярно е, че следва още нещо:


(2) За учениците по ал. 1 се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година.


Но само толкова по въпроса.

Да си блъскат директорите персонално главите какво ще бъде това „допълнително обучение“!

Целият материал, пропуснат през годината, ли ще се учи? Или някакъв минимум? За колко време? А какво ще стане, ако някои ученици не се явят на допълнителното обучение (не са предвидени никакви санкции, така че ще има и такива случаи!)? А ако някой мързеливец отново откаже да възприеме преподаваното, както е отказвал да го възприема през цялата година?

Въпроси, на които отговорът е един: и научилите, и ненаучилите, и работливите, и калпазаните в края на краищата ще преминат в по-горен клас.

Стимулиране на мързела, безхаберието и неграмотността в рамките на закона.

Като в проекта за нов образователен закон е заложено дословно същото идиотско положение.

Да му мислят учителите! Те ще са пак на топа на устата.

Особено тези в пети клас, на чиито глави ще се изтърсят пет-шест неграмотника, прекарали четири години в търкане на гащи по чиновете, но не и в учене.

И ако попитате защо спят синдикатите и не се намесят, ще ви кажа, че изобщо не спят.

Ето какво писмо е изпратила Янка Такева до началниците на РИО на МОМН.

То започва така:


Както виждате, синдикатите не спят. Ръка за ръка с госпожа Коджабашева са се заели да осигурят разпространението из училищата на един търговски продукт. Едва ли само от гол ентусиазъм.

Така че те може би имат повод да празнуват.

Аз обаче нямам.

И затова днес ще отида на училище да отбия номера.

Даже не смятам да се обръсна.


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.