СЛУЖБОМЕР

вторник, юни 19, 2012

Проект за статут

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ПОЕЗИЯТА В БЪЛГАРИЯ И ПО СВЕТА “ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

Националното движение за възраждане на поезията се създава, за да възкреси за българите по света смисъла на поезията, закодиран в творчеството на нейните най-автентични представители.

То ще пледира за оная достъпност, яснота и дълбочина на нейните стилистични компоненти, на езика, образите и съдържанието й, характерни за творчеството на такива български поети като Ботев, Яворов, Дебелянов, Димитър Бояджиев, Христо Смирненски, Емануил Попдимитров, Никола Вапцаров и останалите големи таланти на българската поезия. Само по този начин тя отново ще стане част от световната поезия и ще върне хората към великото щастие да четеш поезия.

Националното движение за възраждане на поезията ще включва в редиците си поети, които отразяват днес народните страдания и въжделения. Поетът отново трябва да стане духовен водач на нацията, както през 1920 година, когато народът се събира пред дома на Иван Вазов, за да почерпи надеждата, която може да му даде сили да продължи напред.

Националното движение за възраждане на поезията ще акцентира върху абсолютната морална чистота и възвишените естетически критерии в творбите на всички, които споделят принципите му. Народният и човешкият стремеж към съвършенство ще бъдат основа на каузата му за възраждане и утвърждаване на любовта и преклонението пред поетите, възвисили с творчеството си народния дух.

Националното движение за възраждане на поезията ще следва каузата на просвещението сред всички слоеве от населението и ще приобщава най-вече младите хора към принципите на оная поезия, която съдейства за катарзиса на личността. То ще бъде чуждо на алиенацията, безразличието и пошлостта, които подкопават напредъка на всяко общество. Ще стимулира високите естетически критерии, които създават усещането и познанието, че човешкият живот не може без поезия.

Националното движение за възраждане на поезията ще се стреми към вече споменатите принципи не само на талантливи поети, а и на съмишленици от всички области, които споделят неговите идеи. То ще осъществява рекламно-разпространителска дейност и ще търси финансова подкрепа и разбиране сред всички, за които човекът и България са най-важните места в този живот.

БОГ ДА ПАЗИ ВСИЧКИ НИ И НАЙ-ВЕЧЕ ИЗСТРАДАЛА БЪЛГАРИЯ!

Проф. Иван Бързаков – инициатор

Георги Н. Киров – поет, първи носител на Националната литературна награда „Димчо Дебелянов“

Славимир Генчев – поет, носител на Националната студентска награда „Д. Дебелянов“, уредник на музея „Димчо Дебелянов“, гр. Копривщица – 1977-1980 г.

Дойчо Иванов – уредник на музея „Димчо Дебелянов“, гр. Копривщица