четвъртък, януари 19, 2012

Въпроси

Ако Газпром искаше да проучва шистовия газ в България, щеше ли Сергей Станишев да внесе в Парламента законопроект за забрана на проучванията, или щеше да ратува за тях?

Ако Газпром искаше да проучва шистовия газ в България, щеше ли Георги Божинов да цитира експерти, които казват, че проучването на шистовия газ е опасно, или щеше да сочи мнения на експерти, които казват, че има риск, но рискът е контролируем?

Ако Газпром искаше да проучва шистовия газ в България, щеше ли Ивайло Калфин да поздравява гражданското общество (каквото у нас де факто няма!), че е спряло проучването на шистовия газ, или щеше да клейми безотговорността на тези, които сега нарича „гражданско общество“?

Ако Газпром искаше да проучва шистовия газ в България, щеше ли господин Телешки пържолки да заеме позицията, която доведе в Народното събрание до мораториум върху проучването и добива на шистовия газ, или щеше да обърне палачинката и пак да се пише спасител на нацията?

И накрая: ако Газпром искаше да проучва шистовия газ в България, щяха ли протестите срещу това да са масови (хиперболизирам с думата „масови“, но нищо), или щяха да обхванат петнадесет-даведест наивници, които си мислят съвсем по детински, че нещо зависи от тях?

Аз на тези въпроси съм си отговорил.

Който не е, си е за негова сметка…

P.S. И все пак шистов газ у нас ще се добива!