СЛУЖБОМЕР

четвъртък, май 03, 2012

Страх

Някога, много отдавна, когато се честваше някаква кръгла годишнина на Лелин, с което пропагандата ни прогуши ушите, у нас излезе сведният виц:

Един човек ходел все омачкан, неогладен.

Попитали го приятелите му защо така.

А той: „Какво да ви кажа?.. Включвам радиото: - Лелин, Ленин, Ленин… Включвам телевизора: - Ленин, Ленин, Ленин… Страх ме е да включа ютията. Да не почне и тя да вика: - Ленин, Ленин, Ленин…“

Та и сега, ако видите някой свой познат да ходи омачкан, не се чудете много.

Страх го е човекът да включи ютията.

Да не почне да вика с гласа на Бойко: - Магистрала, магистрала, макистрала…