вторник, април 11, 2017

Разписка, подписана от Васил Левски

След като публикувах в блога поредицата „Из протоколите от разпитите на Васил Левски и неговите сподвижници“, реших, че няма да е зле, ако представя и други автентични документи, свързани пряко с живота и дейността на Апостола.

Същите документи ги има и на други места в интернет, публикувани са преди няколко години, но аз смятам да ги дам в малко по-различен вид, отколкото са там, а и – както и друг път съм казвал – „размножаването“ на подобни свидетелства е единствено добре дошло за тези, които имат интерес към тях и биха ги потърсили за своя и не само за своя полза.

Документите, между другото, позволяват да видим Дякона такъв, какъвто е бил, очистен от митовете и легендите, чиято единствена заслуга е, че изкривяват неговия образ, превръщайки го ту в икона (иконите може да са вдъхновяващи, но са плоски и бездушни), ту в екшън герой (измислената история с прескачането на плета и закачането на вървата на цървула, например) и не позволяват да се докоснем до човека, а като човек той е бил наистина високо идеен, но и дълбоко трагичен, което мене специално винаги ме е вълнувало повече и ме е карало да го чувствам още по-близък и по-обичан.

(Павел Николов)

РАЗПИСКА

Долуподписаните заемаме от господин Раковски дванадесет минца* без двадесет и пет гроша (12# - 25 граша), за да си платим иждивението** на Марков хан.

8 май 1862 г.

Белград

В(асил) Друмев, Димитър Николов, Дякон Игнатий, Яни Георгиев

* минц - австрийска златна монета, независимо от номинала и емисията

** иждивение - разноски, разходи

Приписка от Павел Николов: Разписката е написана от Васил Друмев, под нея всеки се е разписал самостоятелно. Това е единственият наличен документ, в който Васил Левски именува себе си "дякон Игнатий".

ДО ТУК В БЛОГА:

1. Из протоколите от разпитите на Васил Левски и неговите сподвижници

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.