неделя, април 02, 2017

Из протоколите от разпитите на Васил Левски и неговите сподвижници - 8

ДО ТУК:
Първи и втори разпит на Васил Левски (5 януари 1973 година)
Трети разпит на Васил Левски (6 януари 1973 година)
Четвърти разпит на Васил Левски (7 януари 1973 година)
Пети разпит на Васил Левски (8 януари 1973 година)
Шести разпит на Васил Левски (8 януари 1973 година)
Разпит на Христо Цоньов - Латинеца (януари 1973 година); Разпит на Никола Цвятков - Бакърджията (13 януари 1973 година)

РАЗПИТ НА ПОП СТЕФАН ОТ СЕЛО ГОЛЯМ ИЗВОР

13 януари 1873 година

Как ти е името, как е името на баща ти, откъде си, какво работиш, на колко си години?

Стефан, баща ми – Дико, изворчанин съм, от една година свещеничествам, на двадесет и седем години съм.

Какво работеше преди една година?

Преди дюлгерствах и учителствах.

Къде се учи и ходил ли си в чужбина?

Учих се в Извор, в чужбина не съм ходил.

Познаваш ли мухтара Димитър. Ти си заклевал тоя човек, защо и в какво го закле?

Димитър познавам, обаче аз не съм заклевал тоя човек.

Заклевал си го да не говори никому за образувания комитет за бунтуване на българското население.

Аз си гледам свещеничеството, нямам абсолютно [никакви] сведения за такава работа.

В черквата, в която се намираш, има ли друг, освен тебе?

Освен мене има трима свещеници.

Защо не се говори за други свещеници, защо се говори така за тебе?

Аз съм беден човек, гледам си своята работа, защо говорят така за мене – не зная.

Ако Димитър дойде и ти каже в лицето, ти какво ще кажеш?

Аз не съм направил нищо, ако той, за да запази себе си, иска да изгори и мене, ще каже може би.

(През време на очната ставка на поп Стефан с мухтара Димитър последният каза, че, след като му е дадена отровата, Марин Попов го завел заедно с Герго Стойков в къщата на поп Стефан. Поп Стефан отказа да го е заклел да не говори никому за комитета, [и] че той няма сведения за такава работа, Герго Стойков и Марин Попов заявиха, че не са водили Димитър в къщата на поп Стефан и нямат сведения относно заклеването му от поп Стефан.)

[Подписали]: поп Стефан, мухтар Димитър, Гepго Стойков. Марин Попов

Зададените въпроси и отговори, показанията и очната ставка на поп Стефана се протоколираха по-горе в наше присъствие.

25 зилкаде 1289 - 13 януари 1873 година.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.