понеделник, ноември 13, 2017

Писмо на Васил Левски до сливенци – април 1872 година

Писмото и бележките към него са представени според книгата на Димитър Т. Страшимиров "Васил Левски - живот, дела, извори", т. I, 1929 г. Там те се намират под № 61.Като източник Страшимиров сочи Н. Б. II. А., п. 60, № 8056. Арх. т. I. № 31, стр. 58.

(Павел Николов)

ПИСМО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ДО СЛИВЕНЦИ - АПРИЛ 1872 ГОДИНА 

1872, април [1]  

Братя членове на ЧБРК!

Чрез Стамболлу Меемет

Ефенди!  

Изпращаме ви печатни разписки, които ще давате срещу дадените пари според чорбаджийските печатни писма и пр., които биха помагали парично в народното дело. Ще се дават вместо името, под №-ра от едно, две и пр. в едното село; в другото село започва пак от първи №. А мястото, откъдето е човекът, ще се замени с друго име [2], каквото и да е, или друго село или град, като: „Приехме от № 1-во в Стамболлу Меемет ефенди, вместо Сливен, чрез частните комитети в Стамболллу Меемет Ефенди, или чрез № еди-кой си, толкова гроша и словом толкова от лири еди колко си и пр.“

Същото ще се записва и в малкото късче [3], което значи кютук. Като започва отгоре: брой, ще пишат колко е записан в билет 187, които са годината и месецът, от № еди-кой си, от кое място е. Чрез № еди-кой си, или чрез частните комитети, еди кое място. Ще се отреже после това късче и то ще ви бъде правата сметка, която ще предавате от време на време в Централния комитет.

По същия ред ще се дават и комитетските (общите) разписки като: приехме от ЧБРК в еди кое място и пр., както и другите.

Изпращаме ви 55 листа от брой 137 до 191. И по-първите от брой 50-73... 24 листа, всички 79 - седемдесет и девет листа, частни и други за Час. комитети общи [4], 15 петнадесет - от брой 29-43.

От днес тръгвам за Влашко.  

Ас. Дер. Кьрджала

--------------------------------------------

1. Деня трябва да поставим след 5. IV. (в предишното писмо № 58) и пред 3. IV. (според № 59). Всеки случай по-близо до последната дата: към 10. IV.

2. Ще се постави псевдоним, като се пише име на друго село или град.

3. Контраразписка, оставаща в кочана от квитанционния тефтер.

4. Квитанции за внесени (общи) суми от име на частния комитет за Централния комитет - в различие от квитанции, давани на всеки комитетски член лично и отделно за вноските му.

ДО ТУК В БЛОГА:

1. Разписка, подписана от Васил Левски

2. Стохотворение от Васил Левски

3. Писмо до Найден Геров – 1 февруари 1868 година

4. Писмо до Панайот Хитов – 1868 година

5. Писмо на Васил Левски до Христо Иванов Книговезеца – 6 септември 1869 година

6. Писмо на Димитър Ценович и Васил Левски до Панайот Хитов – 13 май 1870 година

7. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – началото на 1871 година

8. Дописка на Васил Левски до вестник „Свобода“ - 28 януари 1871 година

9. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 5 февруари 1871 година

10. Писмо на Васил Левски до частните революционни комитети - 10 февруари 1871 година

11. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю в Одеса - 1 март 1871 година

12. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 11 април 1871 година

13. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю - 18 април 1871 година

14. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 26 април 1871 година

15. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 30 април 1871 година

16. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 10 май 1871 година

17. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 10 май 1871 година

18. Писмо на Васил Левски до Ганчо Милюв от Карлово - 10 май 1871 година

19. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 14 май 1871 година

20. Писмо на Васил Левски до Иван Кършовски - 20 юни 1871 година

21. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 20 юни 1871 година

22. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 6 юли 1871 година

23. Писмо на Васил Левски до Ловченския комитет - 27 юли 1871 година

24. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов в Турну Мъгуреле - 27 юли 1871 година

25. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 29 септември 1871 година

26. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 29 септември 1871 година

27. Писмо на Васил Левски до по-прогресивен и богат българин във Влашко - 6 октомври 1871 година

28. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 27 октомври 1871 година

29. Писмо на Васил Левски до Трифон Райнов - 25 ноември 1871 година

30. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов

31. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 28 декември 1871 година

32. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 31 декември 1871 година

33. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 10 януари 1871 година

34. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю - 10 януари 1872 година

35. Писмо на Васил Левски до неизвестно лице - 12 януари 1872 година

36. Писмо на Васил Левски до комитета в Карлово - 16 януари 1872 година

37. Писмо на Васил Левски до частния революционен комитет в Сливен - 16 януари 1872 година

38. Писмо на Васил Левски до Димитър Папазоглу - 16 януари 1872 година

39. Писмо на Васил Левски до лясковци и търновци - 17 януари 1872 година

40. Писмо на Васил Левски до повече частни комитети - 17 януари 1872 година

41. Писмо на Васил Левски до Троянския комитет - 18 януари 1872 година

42. Писмо на Васил Левски до плевенци - 23 януари 1872 година

43. Писмо на Васил Левски до орханийци и околните села - 29 януари 1872 година

44. Писмо на Васил Левски до новооглашени в комитетското дело - 19 февруари 1872 година

45. Писмо на Васил Левски до орханийци - 28 февруари 1872 година

46. Писмо на Васил Левски до неизвестен частен комитет – 24 март 1872 година

47. Писмо на Васил Левски до един представител на Общото събрание – 24 март 1872 година

48. Писмо на Васил Левски до орханийци – март 1872 година

49. Писмо на Васил Левски до Дервишоглар и Хасан Касан – март 1872 година

50. Писмо на Васил Левски до търновци и лясковци – 30 март 1872 година

51. Писмо на Васил Левски до сливенци – 4 април 1872 година

52. Писмо на Васил Левски до Троянския частен революционен комитет – 4 април 1872 година

53. Писмо на Васил Левски до Сава Кършовски в Елена – 5 април 1872 година

54. Из протоколите от разпитите на Васил Левски и неговите сподвижници

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.