петък, септември 08, 2017

Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 27 октомври 1871 година

Писмото и обяснителните бележки (с незначителни мои корекции) са представени според книгата на Димитър Т. Страшимиров "Васил Левски - живот, дела, извори", т. I, 1929 г. Там те се намират под № 35. Като източник Страшимиров сочи Н. Б. И. А., п. 60. № 8018. Арх. т. I. № 14, стр. 30.

(Павел Николов)

ПИСМО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ДО ДАНАИЛ ХР. ПОПОВ - 27 ОКТОМВРИ 1871 ГОДИНА

Господине,

Отговор от Фил[ип] имате ли? Д. Цен[ович] ходил ли е на Чер[на] Г[ора]? К. Велов [Каравелов] издава ли "С[вобода]"? Билетите [1] напечатиха ли се? Сава [2] завърна ли се и къде се намира сега? „Дума" [3] престана ли? (Издума ли се?) Има ли още някой родолюб, за да му се поднесе писмо? [4] Приеха ли се напълно според бележките ми парите? Изпращайте ни редовно „Пер.[иодическото] списание". Браилското събрание разотиде ли се? [5] С мое копие вече пишете. Писмото на Тошков, ако поднесете чрез Фил[ип], явете с особена бележка на Филип [6], ако би го попитал: [7] защо само В. Л[евски] да се подписва, а не всичките членове на ком[итета], да му отговори, че законът не ни допрощава, и че ще разбере, когато отговори и когато сам види закона, а където не сме го подпечатали с общ печат, причината е да не би е пропаднал пак да се направи друг, подобен, и после да ни пречат в делото. Ще им кажете, че отговор пак през вас може да се получи, а през никого другиго и пр.

Ваш

1871,27 окт.[омври]

1. Квитанции.

2. Младенов.

3. „Дума на българските емигранти" - редактиран от Хр. Ботев.

4. Поканително писмо за парични помощи.

5. На Ученолюбивото дружество.

6. Филип Тотю.

7. Ако Тошков попита Филип.

ДО ТУК В БЛОГА:

1. Разписка, подписана от Васил Левски

2. Стохотворение от Васил Левски

3. Писмо до Найден Геров – 1 февруари 1868 година

4. Писмо до Панайот Хитов – 1868 година

5. Писмо на Васил Левски до Христо Иванов Книговезеца – 6 септември 1869 година

6. Писмо на Димитър Ценович и Васил Левски до Панайот Хитов – 13 май 1870 година

7. Писмо на Васил Левски до Любен Каравелов – началото на 1871 година

8. Дописка на Васил Левски до вестник „Свобода“ - 28 януари 1871 година

9. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 5 февруари 1871 година

10. Писмо на Васил Левски до частните революционни комитети - 10 февруари 1871 година

11. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю в Одеса - 1 март 1871 година

12. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 11 април 1871 година

13. Писмо на Васил Левски до Филип Тотю - 18 април 1871 година

14. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 26 април 1871 година

15. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 30 април 1871 година

16. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 10 май 1871 година

17. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 10 май 1871 година

18. Писмо на Васил Левски до Ганчо Милюв от Карлово - 10 май 1871 година

19. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 14 май 1871 година

20. Писмо на Васил Левски до Иван Кършовски - 20 юни 1871 година

21. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 20 юни 1871 година

22. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 6 юли 1871 година

23. Писмо на Васил Левски до Ловченския комитет - 27 юли 1871 година

24. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов в Турну Мъгуреле - 27 юли 1871 година

25. Писмо на Васил Левски до Данаил Хр. Попов - 29 септември 1871 година

26. Писмо на Васил Левски до Панайот Хитов - 29 септември 1871 година

27. Писмо на Васил Левски до по-прогресивен и богат българин във Влашко - 6 октомври 1871 година

28. Из протоколите от разпитите на Васил Левски и неговите сподвижници

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.