понеделник, октомври 03, 2016

Документи по дело 585 от 1942 година - част 7

ПРЕДИШНИ ЧАСТИ: ЧАСТ 1, ЧАСТ 2, ЧАСТ 3, ЧАСТ 4, ЧАСТ 5, ЧАСТ 6.

Снимката на Никола Вапцаров, направена в Дирекцията на полицията

Именувам се: ВАСИЛ ВЪЛЧАНОВ ДОДЕВ – родом от гр. Плевен, 11.II.1895 година, българин, източноправославен, женен, грамотен, инж. електрик, неосъждан, показвам:

При образуването на групите, предназначени за изпращане в България, което стана от 3 до 7 юли 1941 година в гр. Москва – СССР, срещнах се с лицата, които са показани във фотографиите на таблото.

Под № 1 опознавам ръководителя на групата, който дойде с първата подводница – Цвятко Радионов от Енинско /България/, по професия, до заминаването му в Русия, учител.

Под № 2 опознавам ръководителя на втората група, която дойде с втората подводница и слезе южно от Камчията на българския бряг, Георги Янков от Ихтиманско.

Под № 3 опознавам члена на групата, която дойде с първата подводница, Монката или Капитан Рак от Варненско.

Целите, с които дойдоха лицата, показани в таблото под № 1, 2 и 3 са изложени подробно в моите показания от септември 1941 година. С втората подводница дойдох и аз.

Изложеното написах саморъчно: /п/ В. Додев

-------------------------

Именувам се: МЕТОДИ СТАНЧЕВ ШИШКОВ – роден на 22.II.1912 г. в гр. Русе, а сега жив. в София, ул. „Цар Борис“ № 218, неженен, неосъждан, българин, източноправославен, по занятие чиновник, показвам следното:

Бях повикан в Дирекция на полицията като поемно лице и бяха повикани арестантите: Никола Вапцаров, Павел Шатев, Алек. Гоцев Междуречки, Христо Димов Братованов, Йордан Иван Попов, Васил Стоянов Присадашки, Петър Иванов Богданов, Георги Иванов минчев, от показанията на които разбрах, че принадлежат към Комунистическата партия. Същите арестанти, на които поотделно на всеки им бе казано, че съм поемно лице, прочетоха и потвърдиха показанията си, саморъчно написани. Същите признаха, че са били напълно организирани, добре свързани един с друг и че целта им е била да извършват саботажни действия от всякакво естество в страната с цел да попречат на германските въоръжени сили.

Нито един от горните лица не се оплаква за някакво изнасилване за изтръгване на показания. Нямаха вид на бити или тормозени.

Написах саморъчно: /п/ М. Шишков

-------------------------

Именувам се: ГЕНО ХРИСТОВ БАЛАБАНОВ, родом от гр. Котел на 4 юни 1896 г., жител на гр. София – ул. „Лавеле“ № 28, българин, православен, по занятие чиновник, женен, неосъждан, грамотен, показвам:

Бях повикан в Дирекция на полицията като поемно лице и пред мен бяха повикани арестантите:

1. Никола Вапцаров от гр. София.

2. Павел Шатев –

3. Александър Гоцев Междуречки

4. Христо Димов Братованов

5. Йордан Иванов Попов

6. Васил Стоянов Присадашки

7. Петър Ив. Богданов

8. Георги Иванов Минчев, които при повикването пред нас, биваха на няколко пъти предупреждавани, че съм поемно лице, пред което да прочетат и потвърдят написаните си саморъчни показания.

Всички гореизложени арестанти прочетоха пред мен написаните си саморъчно показания и потвърдиха истинността им.

От показанията на горните арестанти разбрах, че всички са членове на

Комунистическата партия и всички са действали за създаване на бойни терористически групи за саботажи и други действия против държавата ни и нашите съюзници.

Същите признаха, че са добре организирани и свързани един с друг за провеждане на начертаните от Централния им комитет саботажни и др. действия.

Нито един от арестантите не ес оплака, че е бил бит в Дирекцията и че показанията му са изтръгнати с насилие. Нямаха вид на малтретирани, бити или тормозени.

Написал саморъчно: /п/ Балабанов

-------------------------

По входящ № 6220 от 5.XI.1948 г. отговорено на I-во военно окръжие с № II-6598 от 12.XI.1943 г.

Оригинала в досието на окръжието

46. НИКОЛА ИВАНОВ ВАПЦАРОВ, род. 24.XI.909 г. гр. Банско – осъден на смърт като комунист и екзекутиран.

-------------------------

ЯВКИ И ПАРОЛИ

ПЛОВДИВ

1. Моден крояч „Тошо“, ул. „Перущица“.

- Бихте ли направили спортен костюм камгарн?

- Ще се опитам.

2. Ул. „Беласица“ – госпожа Вуча

- Нося Ви поздрави от Беласица.

- Благодаря, да сте жив и здрав.

ПАЗАРДЖИК

1. Фотоателие „Уфа“ срещу джамията, притежател и фотограф е бай Стоян.

- Искам да се видя с г-н Левичаров, директор на Популярната банка.

- Ей сега беше тука, отиде до кафето, елате да Ви заведа.

СЛИВЕН

1. Бежанския квартал – Катинка Димитрова

- Ида от Своге, искам да ме запознаете с Любка.

- Добре, ще Ви запозная.

ЯМБОЛ /временна/

1. Дърводелската работилница на Андон Стоянов, ул. „Бяло Море“, пресечка „Търговска“, близо до читалището, майсторът има и сътрудник, търси се Андон, той малко заеква.

- Готова ли е масичката за радиото?

- Тази от шперплата ли?

БУРГАС

1.Ул. „Богориди“, Минчо Тонев, кошничар /внимателно към явката, не е употребявана скоро/

- Много здраве от Юрдан.

- Брат му оздраве ли на Юрдан?

ГОРНА ОРЯХОВИЦА

1. Кантората на Георги Михов, срещу окръжния съд, той е адвокат и интерниран, обръщаш се към неговия сътрудник Марко Стойчев.

- Идвам по дело сто и две.

ГАБРОВО

1. Стефан Иванов, адвокат.

- Искам да предам много поздрави на Бъчваров.

2. Колю Трифонов, дърводелец, нисък, пълен, ул. „Дюстабанов“ 11

- Искам да предам много здраве на Бъчваров.

ВАРНА

1. Ул. „Шипка“, шивачница на Любен Николов, срещу първата пресечка, като тръгнеш от „Цар Борис“ в ляво, той е висок, слаб, черноок.

ПЛЕВЕН

1. Ул. „Бенковска“ 77, бяла малка къща, навътре е желязна ограда и врата, от държавната болница третата или четвъртата къща вдясно, търсете госпожа (не ес чете).

- Много здраве от Ваню, искам да видя Веска.

- Добре.

-----------------------------

РЪКОПИСНИ ДОКУМЕНТИ

Шифърът, който Никола Вапцаров съставя сам, за да записва явките (както се вижда по-долу, не го е използвал винаги).


Записани явки.


Запис на разпределяни суми.БЕЛЕЖКИ

1. Обработил от pdf формат и редактирал: Павел Николов

2. Оригиналите можете да видите в сайта на Държавна агенция "Архиви" Полицейски досиета на известни личности от периода преди 1944 г..

3. Целият текст в „Библиотека на Павел Николов – Документи“ .

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Анонимни потребители не могат да коментират. Простащини от всякакъв род ги режа като зрели круши! На коментари отговарям рядко поради липса на време за влизане във виртуален разговор, а не от неучтивост. Благодаря за разбирането.